OOG op zondag

Voor al uw geestelijke muziek!

Onderstaande kerken geven bij toerbeurt hun medewerking aan de overdenkingen.  ( In willekeurige volgorde)

Destiny Church Pastor Pieter van Rest
Vrije Baptisten Gemeente Vg. Arjan Zantingh
Protestante Gemeente Vg. Jan Waanders

Hervormde Gemeente Ds. Leo Blees
Baptisten Gemeente Pastor Huib de Groot
Helper Kerk Vg. Ismee Wubs
Noordelijk Heilsleger Majoor Mary La Haye
Gereformeerde kerk  Ds. Willem de Graaff
Adventkerk  Vg.Gabriel Kwayie
Vineyard Groningen Koen Prinzen
Doopsgezinde Kerk Ds. Nick Everts
Restoration Herstelgem. Pastora 
Jacoba van Mourik