OOG op zondag

Voor al uw geestelijke muziek!

07:00 - 07:30 uur     Non-stop gewijde muziek.
Techniek en Muziekkeuze: Mary La Haye

07:30 - 08.30 uur     Kinderprogramma: Jij hoort er ook bij.
Veel kidsmuziek en verhalen uit de Bijbel.
Presentatie: Bea Slagter.
Techniek en Muziekkeuze: Mary La Haye

08.30 - 10:00 uur   Met het OOG op zondag op verzoek.
Om half 10 een overdenking door een kerkelijke gemeente uit de stad Groningen.
Presentatie en Techniek: Mary La Haye.

10:00 - 11:00 uur  Dank U voor deze nieuwe morgen.
Kerkagenda, gedicht en verhalen met betrekking tot het geloof met tussendoor veel muziek.
Presentatie: Truus Okken, elke 2e zondag van de maand door Jacoba van Mourik.